ÄLDREVÅRDEN OCH PANDEMIN

Ingmar Skoog är överläkare och professor i psykiatri vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet. Hans studier under pandemin har haft stor betydelse för politikerna. Han har riktat strålkastaren mot äldreomsorgen. Han vill påverka äldrevården till att bli mer mänsklig. Om ett år – vilka förändringar i äldrevården har då skett?

Ingmar Skoog har publicerat mer än 300 artiklar och hör till världens främsta forskare inom sitt område. Han har specialiserat sig på befolkningsstudier och demenssjukdomarnas utbredning. Ingemar Skoog är föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, tvärvetenskapligt forskningscentrum som arbetar med att öka människors möjlighet till ett gott åldrande. Den stora befolkningsstudien H70 firar 50-årsjubileum i år. I femtio år forskarna de tagit tempen på 75-plussare.

Läs mer: www.gu.se/agecap