KONSUMTION OCH PANDEMIN

Minskad konsumtion – en konsekvens av pandemin?

Pandemin tvingade oss till att dra in på viss konsumtion. Under 2020, sjunker hushållens konsumtion med 4.7%.  Kommer trenden att bestå? Forskare vid Örebro universitet har undersökt hur pandemin påverkar vår syn på konsumtion. Har vi ändrat prioriteringar och värderingar? 

Sociologiprofessor Magnus Boström, berättar om drivkrafter bakom konsumtion och vad vi egentligen saknar i restriktionstider.

 

Magnus Boström är professor i sociologi vid Örebro universitet och forskar inom miljösociologi, konsumtionssociologi och politisk sociologi. Numera forskar han kring sociala drivkrafter bakom ohållbar konsumtion och hur man kan motivera människor till att ändra livsstil.

 

Läs mer här

Forskningsartikel från studien publicerad 2022 – Örebro Universitet 

Konsumtionsrapporten 2021 – Göteborgs Universitet