DEN STÖRSTA SATSNINGEN NÅGONSIN

Hur snabbt reagerade forskarvärlden på pandemin?

I Mars 2020 ställs forskarna inför en massiv utmaning. Man måste organisera sig och få finansiering för att snabbt kunna forska om Covid-19. Hur går man från 0 till 100 på några månader?

Knut & Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) har under pandemin finansierat 101 forskningsprojekt via SciLifeLab, ett center för biomedicinsk forskning med statligt stöd. 

Forskarna Siv Andersson och Staffan Svärd berättar om de massiva satsningarna och hur samarbetet har sett ut mellan forskare och finansiärer.

 

Siv Andersson är professor i molekylär evolution vid Uppsala Universitet, och ansvarig för beredning av projektanslag vid KAW. Under 2020 arbetade hon både på KAW och på SciLifeLab som co-director. 

Staffan Svärd är professor i mikrobiologi vid Uppsala Universitet. Han är även forskningsledare för SciLifeLabs 4-åriga projekt Pandemic Laboratory Preparedness. Projektet initierades av Svenska staten, med målet att förbereda samhället inför ny pandemier. 

Läs mer här

SciLifeLab/KAW National COVID-19 Research Program