BARN, UNGDOMAR OCH PANDEMIN

Hur tänker barn och unga kring pandemim? Svaret har Anna Sarkadi, professor i socialmedicin och forskarna vid Chap, Child health and parenting, vid Uppsala universitet.

Läs mer på www.barnochungaomcorona.se