BARN, UNGDOMAR OCH PANDEMIN

Hur tänker barn och unga kring pandemin? Det håller forskarna vid Chap, Child health and parenting, vid Uppsala universitet att ta fram svar på.

I intervju och enkätstudier undersöker gruppen hur barn och unga upplever pandemin och hur corona pratas om på sociala medier.

Vi har träffat ansvarig för studierna, Anna Sarkadi, när hon berättar om ungas erfarenheter från pandemin.

 

Anna Sarkadi är professor och specialist i socialmedicin, och leder gruppen CHAP, Child Health and Parenting som fick 2016 års Barnrättspris. Gruppens forskning handlar om olika hur samhällsinsatser kan främja barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Tillsammans med Maria Isacsson, har Anna skrivit barnboken Ramona och den dumma coronan, som ska hjälpa unga att förstå och hantera pandemin. 

Läs mer

Hur upplever barn och unga corona? – Studien