PANDEMINS BEBISAR

Johan Wester presenterar projektet och intervjuar Verena Sengpiel, överläkare i obstetrik och gynekologi. Sengpiel leder en stor studie om Covid-19 och graviditet vid Sahlgrenska Universitetet.

På kvinnokliniker runt om i landet jobbas det just nu intensivt för att få fram underlag till den stora forskningsstudien – COPE (covid-19 under graviditet och i tidig barndom), som ska undersöka vad covid-19 har för påverkan på graviditet, den gravida kvinnan, fosterutveckling och barnet upp till fyra års ålder.

Huvudforskaren är Verena Sengpiel, överläkare vid Kvinnokliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och docent inom obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet.

 

Verena kommer från nordvästra Tyskland, där hon disputerade år 2005 vid Philipps-universitetet i Marburg med sin avhandling om cancerforskning inom området öron-näsa-hals. Senare utbildade hon sig som specialist inom obstetrik och gynekologi, och bytte då sitt forskningsområde till obstetrik och gynekologi som hon ägnat sig åt sedan dess.

2014 var Verena Sengpiel med och startade upp SNAKS, Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom obstetrik och gynekologi, där representanter från samtliga universitetsregioner, inom gynekologi, reproduktion och obstetrik samarbetar för att driva multicenterstudier. COPE är en av studierna som stöds av nätverket nu.

Läs mer om COPE-studien här:
https://www.copestudien.se

Publicerade forskningsrapporter inom COPE:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8441224/  (2021)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871519221001591?via%3Dihub  (2021)
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1471-0528.17132  (2022)