Pandemins bebisar

Johan Wester presenterar projektet och intervjuar Verena Sengpiel, överläkare i obstetrik och gynekologi. Sengpiel leder en stor studie om Covid-19 och graviditet vid Sahlgrenska Universitetet.